Polecamy:

Kalendarz szkolny

 

 

Środa 03.09.2014

Ilość odwiedzin: 460789

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Bęble
  ul. Krakowska 76
  32-089 Bębło
  woj. małopolskie
  NIP: 944-18-96-409
 • 12-419-30-05

Wiadomości

 • Zebranie z Rodzicami

  Zapraszamy Rodziców na zebranie z wychowawcami w dniu 11 września 2014 r. (czwartek) godz.18.00.

 • Szanowni Rodzice, informujemy, iż od 2 września 2014 r. będzie można korzystać z obiadów w stołówce szkolnej. Szczegóły w sekretariacie szkolnym i w zakładce "obiady"

 • Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015

  gzeas-logo.jpgNa podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r.nr 256, poz 2572 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś nr XXXIX/179/2005 w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wielka Wieś, przyjmowane będą wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Osoby spełniające wymagane ustawowo kryterium dochodowe ( dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z póź. zm.), mogą składać wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny za miesiąc sierpień 2014 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, budynek Szkoły Podstawowej w Białym Kościele w terminie do 15 września 2014 r. Wraz z wnioskiem o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć oświadczenie o numerze konta bankowego, na które przekazane zostanie stypendium.

 • Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2014/15

  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

  W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 • ZARZĄDZENIE nr 1

  Dyrektora Szkoły Podstawowej   w Bęble

  z dnia 28 sierpnia 2014r.

  w sprawie określenia szczegółowych  warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

   

  Na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)