Polecamy:

Kalendarz szkolny

 

 

Trasa Będkowice - Bębło:

Wyjazd z Będkowic:

7.10, 14.20, 15.20

Trasa Bębło - Będkowice:

 Wyjazd z Bębła:

13.45, 14.40

Trasa Czajowice - Bębło:

7.30 – wyjazd spod sklepu w Czajowicach

Środa 20.08.2014

Ilość odwiedzin: 454919

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Bęble
  ul. Krakowska 76
  32-089 Bębło
  woj. małopolskie
  NIP: 944-18-96-409
 • 12-419-30-05

Wiadomości

 • Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015

  gzeas-logo.jpgNa podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r.nr 256, poz 2572 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś nr XXXIX/179/2005 w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wielka Wieś, przyjmowane będą wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Osoby spełniające wymagane ustawowo kryterium dochodowe ( dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z póź. zm.), mogą składać wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny za miesiąc sierpień 2014 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, budynek Szkoły Podstawowej w Białym Kościele w terminie do 15 września 2014 r. Wraz z wnioskiem o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć oświadczenie o numerze konta bankowego, na które przekazane zostanie stypendium.

 • Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2014/15

  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

  W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 • Podręczniki do klasy I

  Informujemy, że uczniowie klas I otrzymają bezpłatny zestaw podręczników we wrześniu.

 • Zakończenie roku szkolnego 2013/14

  Każdy uczeń w szkole, kiedy już nadchodzi czerwiec, czeka niecierpliwie na wakacje i na jeden z najradośniejszych dni w roku – ostatni dzień roku szkolnego. Po wielu miesiącach ciężkiej, owocnej pracy przyszedł czas na odpoczynek i zabawę.

  Dnia 27 czerwca 2014 r., po uroczystej Mszy Św. w kościele parafialnym w Bęble, odbyła się w szkole uroczystość pożegnania klasy szóstej. Na wstępie krótki program artystyczny przedstawili szóstoklasiści, następnie starszych kolegów pożegnała klasa V. W dalszej części uroczystości pani dyrektor Lucyna Kurek wręczyła uczniom nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce. Natomiast na ręce rodziców złożyła podziękowania za nieustanną pomoc, życzliwość, bo to właśnie dzięki wsparciu rodziców możemy być dumni z naszych uczniów.

 • Konkursy plastyczne

  Gratulujemy uczniom, którzy w ostatnim czasie brali udział w gminnych konkursach plastycznych, zdobywając wysokie miejsca: Kasi Miazdze z klasy IV, która została laureatką w I otwartym Konkursie Plastycznym "Nutką malowane" organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Białym Kościele "Pozytywka". A także Leonowi Pączkowskiemu, również z klasy IV, który otrzymał I miejsce w I Gminnym Konkursie Plastycznym "Czysta Małopolska" zorganizowanym przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele.