Polecamy:

Kalendarz szkolny

 

 

GIMBUS

REGULAMIN GIMBUS

Trasa Będkowice – Biały Kościół

Trasa Bębło– Będkowice

Trasa Czajowice - Bębło

7.10

14.05

15.10

13.55

15.00

7.30

 

 

Piątek 19.09.2014

Ilość odwiedzin: 466269

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Bęble
  ul. Krakowska 76
  32-089 Bębło
  woj. małopolskie
  NIP: 944-18-96-409
 • 12-419-30-05

Wiadomości

 • Szkoła Podstawowa w Bęble po raz kolejny postanowiła przystąpić do konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” .

  Celem konkursu jest zwiększenie aktywności  dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

 • Zebranie z Rodzicami

  Zapraszamy Rodziców na zebranie z wychowawcami w dniu 11 września 2014 r. (czwartek):

  - oddział przedszkolny 0A - pani Elżbieta Adamczyk - godz. 17.30

  - oddział przedszkolny 0B - pani Barbara Madej - godz. 17.00

  - klasy I - VI - godz. 18.00

  Godz. 19.00 sala nr 2 - spotkanie nowych rad oddziałowych z Dyrektorem Szkoły

 • Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2014/15

  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

  W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 • Szanowni Rodzice, informujemy, iż od 2 września 2014 r. będzie można korzystać z obiadów w stołówce szkolnej. Szczegóły w sekretariacie szkolnym i w zakładce "obiady"

 • Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015

  gzeas-logo.jpgNa podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r.nr 256, poz 2572 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś nr XXXIX/179/2005 w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wielka Wieś, przyjmowane będą wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Osoby spełniające wymagane ustawowo kryterium dochodowe ( dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z póź. zm.), mogą składać wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny za miesiąc sierpień 2014 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, budynek Szkoły Podstawowej w Białym Kościele w terminie do 15 września 2014 r. Wraz z wnioskiem o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć oświadczenie o numerze konta bankowego, na które przekazane zostanie stypendium.